1. Gwarancje produktu

Produkty zakupione za pośrednictwem strony internetowej sixty8.pl objęte są standardową gwarancją na każdy produkt, dlatego do niektórych produktów będzie dołączona karta gwarancyjna producenta.

sixty8.pl udziela gwarancji na podstawie wystawionej faktury fiskalnej, zatem produkt będzie objęty gwarancją przez określony czas od daty wystawienia faktury.

Utrata karty gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji. Częściowe lub całkowite usunięcie numeru seryjnego (numeru seryjnego S/N) z produktów prowadzi do utraty gwarancji. Zagubienie faktury VAT wystawionej przez naszą firmę skutkuje utratą gwarancji.

Nie wydajemy duplikatów karty gwarancyjnej.

 2.       Oszustwo

Jakakolwiek próba uzyskania dostępu do danych osobowych innego użytkownika lub modyfikacji zawartości witryny sixty8.pl lub wpłynięcia na wydajność serwera, na którym działa witryna sixty8.pl, będzie traktowana jako próba oszukania witryny sixty8.pl i rozpocznie dochodzenie karne przeciwko osobie lub osobom, które usiłowały tego dokonać.

3. Postępowanie sądowe

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientami a Spółką będą rozstrzygane polubownie. W przypadku, gdy konflikt nie zostanie rozwiązany polubownie, kompetencja należy do właściwych sądów w Polsce.

 4.       Dane osobowe i poufność

sixty8.pl wykorzystuje podane przez Ciebie informacje wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Informacje te stanowią transakcję biznesową i nie są wykorzystywane do innych celów.

sixty8.pl nie udostępnia tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji zamówienia.

Wszelkie szczegółowe dane dotyczące sytuacji i stanu produktów można uzyskać kontaktując się z nami online lub mailowo/telefonicznie, pod współrzędnymi podanymi na tej stronie.

Zgodnie z wymogami ustawy nr. 677/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych, zmieniona i uzupełniona oraz ustawy nr. 506/2004 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony życia prywatnego w sektorze komunikacji elektronicznej, sixty8.pl ma obowiązek zarządzać w bezpiecznych warunkach i wyłącznie w określonych celach danymi osobowymi, które nam przekazujesz na temat siebie, rodziny lub innej osoby. Celem gromadzenia danych jest dostarczanie towarów i usług, a sixty8.pl gwarantuje, że nie będzie ich wykorzystywać ani przetwarzać w innych celach bez Twojej zgody.

sixty8.pl zobowiązuje się nie wysyłać niechcianych wiadomości e-mail na adresy e-mail użytkowników.

Masz obowiązek podania danych, gdyż są one niezbędne do wystawienia faktury za dostarczony towar/wykonaną usługę. Twoja odmowa oznacza niemożność dostawy.

Zgodnie z ustawą nr. 677/2001, możesz skorzystać z prawa dostępu, interwencji w dane, prawa do niepodlegania indywidualnej decyzji.

5. Dane identyfikacyjne firmy

Green Brothers Czech s.r.o, 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Czechy